• biuro@transport-auta-z-usa.pl
  • +48 502-29-89-80

Mienie przesiedleńcze – informacje ogólne.

Sprowadzenie pojazdu z USA – mienie przesiedleńcze.

Na podstawie rozporządzenia Nr 1186/2009 Rady (WE) ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, dopuszcza się wprowadzenie towarów na obszar Unii Europejskiej. Zgłoszenia celnego tych towarów (np. pojazdu osobowego lub motocykla) dokonuje się w Państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, aby przywiezione do użytkowania w Polsce mienie osobiste, inaczej mienie przesiedleńcze (np. pojazd osobowy lub motocykl z USA) mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi przystąpić do procedury dopuszczenia do obrotu w wybranym Urzędzie Celnym na terenie Polski.

Warunki, które muszą być spełnione, aby przedmiot wchodzący w skład mienia osobistego osoby, która przenosi swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na teren celny Unii Europejskiej zawarte są w art. 3-11 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009, stanowią one miedzy innymi:

Zwolnieniu podlega, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, jedynie to mienie osobiste, które pozostawało w posiadaniu oraz było używane w poprzednim miejscu zamieszkania co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, np. w USA. Dotyczy to wyłącznie rzeczy przeznaczonych do konsumpcji (w tym auta, motocykle), czyli przeznaczonych do użytku w takim samym charakterze jak wcześniej.

Celem udokumentowania okresu zamieszkiwania poza Unią Europejską osoba przesiedlająca się np. z USA (kraju trzeciego) zobowiązana jest przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty / dowody potwierdzające ten fakt.

W przypadku pojazdów traktowanych jako prywatne środki transportu, jednym z dowodów potwierdzających użytkowanie w poprzednim miejscu zamieszkania jest dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na imię i nazwisko osoby przesiedlającej się.

Oczywiście zapewniamy Państwu fachową pomoc i doradztwo w przeprowadzeniu opisanej wyżej procedury. Celem uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

SZYBKI KONTAKT

USA-AUTO-ONLINE 2.0

Przywieziemy każdy pojazd bezpieczenie do Polski! Fracht morski już od $690!

Yandex.Metrica